loading spinner

Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

Drepturile Clienților

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele cărora li se prelucrează datele cu caracter personal au următoarele drepturi:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR), dar numai în măsura în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. În măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, acest drept u este aplicabil;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în anumite condiţii (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Scopul prelucrării datelor personale

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia şi executa un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele, prenumele/denumirea clientului, forma juridică, adresa de domiciliu/sediu, adresa de facturare, numărul de telefon, cod fiscal, CNP, serie şi număr CI/buletin, numele reprezentantului legal, email, copia CI/buletin, dovada existenței societatii dvs.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul semnat cu Dvs., sau din contractul la distanță (Termeni și condiții, în cazul cumpărătorilor online) și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau consultanții, către autorități și instituții publice, firme de recuperări creanţe, executori judecătoreşti, instanţe de judecată. Tot în scop contractual pot exista situații de transfer al datelor în UE către afiliații sau împuterniciții pentru prevenirea fraudelor. Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, prevăzute de lege.

Astfel, prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

executarea unui contract: îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul cu Dvs.;

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la produsele și sau serviciile achiziționate;

– de facturare și livrare a comenzii. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii;

îndeplinirea obligațiilor noastre legale pe care le avem faţă de autorităţi, precum şi pentru îndeplinirea sarcinii care servește un interes public;

Totodată vrem să Vă amintim că datele Dvs. personale sunt în siguranță cu noi și le folosim doar în scopuri pentru care ne dați aprobarea.

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SIDRO COM SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "Contul meu". Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora.

SIDRO COM SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str. Colinei, nr. 1 d, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, în atenția SIDRO COM SRL, telefon la , 0724302834 (de luni până vineri între orele 9:00 - 15:00), e-mail la office@sidro.ro, vă puteți exercita drepturile susmentionate.

De asemenea, SIDRO COM SRL poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, asiguratori, firme de creditare cu care SIDRO COM SRL a încheiat un parteneriat.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

SIDRO COM SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul informatic sunt transmise pe cale electronica, SIDRO COM SRL nu poate fi facut raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare.

La sesizarea utilizatorilor, SIDRO COM SRL va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.

Cookies

Cookies sunt date pe care un web site le transfera pe hard-disk-ul unei persoane in scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de site-urile din proprietatea SIDRO COM SRL, usurand accesul permanent al unui utilizator la site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam site-ul la nevoile dvs. 

Folosim serviciile Google (ex.: Analytics, Adwords, Youtube, Gmail), Yahoo, ce implica utilizarea Cookies de la terti pe site-urile noastre. Aceste Cookies nu sunt gestionate de noi direct.

Site-urile folosesc Google Analytics pentru a analiza modul in care utilizatorii folosesc site-ul. Google Analytics foloseste cookies pentru a colecta informatii standard de inregistrare si informatii privind activitatea utilizatorilor. Informatiile colectate sunt in totalitate anonime.

Informatia generata de cookie in legatura cu modul de folosire a site-urilor (inclusiv adresa IP) este transmisa catre Google. Aceasta informatie este folosita apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de catre utilizatori si pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. SIDRO COM SRL nu va folosi aceste date statistice pentru a asocia identitatea unui utilizator cu o adresa IP.

Dezactivarea si refuzul cookie-urilor

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar va rugam sa retineti Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre online.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului dvs.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Site-ul / Site-urile

Site-urile sunt operate de SIDRO COM SRL, cu sediul social în BOLDESTI-SCAENI, str. COLIENI, nr. 1 d, CUI RO 16816111, telefon : 0724302834, email : office@sidro.ro : 

Notiunea de site (site-ul) se refera la oricare din site-urile enumerate in continuare:

www.sidro.ro

www.drapelul.ro

www.laminatoare.ro

www.indosariat.ro

www.birotica.biz

www.steaguri.biz

www.drapele.biz

www.panglica.ro

www.panglici.ro

www.cocarde.ro

www.stegulete.ro

Meniu

Apeleaza

Cont