loading spinner

HOTARARE GUVERN NR.1157 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR.776 DIN: 5 DEC. 2001
PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ARBORAREA DRAPELULUI ROMANIEI,
INTONAREA IMNULUI NATIONAL SI FOLOSIREA SIGILIILOR CU STEMA ROMANIEI


CAPITOLUL I

Arborarea drapelului RomanieiARTICOLUL 1 - Arborarea drapelului Romaniei, in forma, cu dimensiunile, modelul si intensitatea culorilor stabilite potrivit legii, este obligatorie pentru toate autoritatile si institutiile publice cu sediul in Romania.

ARTICOLUL 2 - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia arborarii drapelului Romaniei in mod permanent, atat pe edificiile in care isi au sediul, cat si in interiorul lor, cu precadere in birourile persoanelor din conducerea acestora, in salile de protocol si festivitati.
(2) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice raspund, in conditiile legii, de arborarea si mentinerea in stare corespunzatoare a drapelului Romaniei pe edificiul si in sediul acestora.
(3) La sediile primariilor, ale consiliilor judetene si ale prefecturilor, la intrarea principala, deasupra acesteia, vor fi arborate doua drapele care vor incadra stema Romaniei.
(4) Daca unitatea administrativ-teritoriala are stema proprie aprobata in conditiile legii, drapelele vor incadra cele doua steme. In toate cazurile stema Romaniei va fi asezata in stanga stemei unitatii administrativ-teritoriale, privind stemele din fata.
(5) In situatiile in care in aceeasi cladire isi au sediul mai multe institutii sau autoritati publice, drapelele se arboreaza numai deasupra intrarii de la fatada principala a cladirii.

ARTICOLUL 3 - Drapelul Romaniei se mai arboreaza in mod permanent:
a) la sediile partidelor politice, ale sindicatelor, patronatelor, ale institutiilor de invatamant de orice grad si ale institutiilor de cultura;
b) la punctele pentru trecerea frontierei, precum si in aeroporturi, porturi, gari si autogari;
c) ca pavilion pe navele de orice fel si pe alte ambarcatiuni ce navigheaza sub pavilion romanesc.

ARTICOLUL 4 - (1) Este obligatorie arborarea drapelului Romaniei pe perioada sarbatoririi unor evenimente deosebite sau pe durata desfasurarii unor ceremonii, cum ar fi:
a) Ziua nationala a Romaniei, Ziua drapelului national, Ziua imnului national al Romaniei si alte sarbatori nationale, in locurile publice stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
b) festivitati si ceremonii oficiale cu caracter local, national si international, in locurile unde acestea se desfasoara
c) vizite oficiale intreprinse in Romania de sefi de stat si de guvern, precum si de inalte personalitati politice reprezentand principalele organisme internationale, interguvernamentale, pe traseele de deplasare a personalitatilor respective;
d) ceremonii militare, conform regulamentelor militare;
e) competitii sportive pe stadioane si alte baze sportive;
f) in timpul campaniilor electorale si pe durata alegerilor, la sediul birourilor, comisiilor electorale si al sectiilor de votare;
g) alte evenimente deosebite.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) primarii vor organiza actiuni pentru popularizarea evenimentelor respective si pentru determinarea cetatenilor sa arboreze drapelul Romaniei la domiciliul sau la resedinta acestora.

ARTICOLUL 5 - Drapelul Romaniei poate fi arborat cu caracter permanent si la sediul altor persoane juridice decat cele prevazute la ARTICOLUL 2 si 3, precum si la domiciliul sau resedinta persoanelor fizice.

ARTICOLUL 6 - Pe teritoriul Romaniei drapelele altor state pot fi arborate numai impreuna cu drapelul national al Romaniei si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite de autoritatile administratiei publice locale.

ARTICOLUL 7 - (1) In strainatate drapelul Romaniei se arboreaza, in mod permanent, la sediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statului roman, precum si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, potrivit uzantelor de protocol, prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Drapelul Romaniei se arboreaza sub forma de fanion pe mijloacele de transport ale sefilor de misiuni diplomatice si oficii consulare romane, in deplasarile oficiale ale acestora.
(3) Drapelul Romaniei se arboreaza sub forma de fanion si la actiunile de protocol desfasurate pe teritoriul tarii.
(4) Modelul, forma, dimensiunile si intensitatea culorilor fanionului se vor stabili prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe si a Ministerului Administratiei Publice.

ARTICOLUL 8 - In zilele de doliu national, stabilite prin hotarare a Guvernului, toate autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele juridice prevazute la ARTICOLUL 3 au obligatia arborarii in berna a drapelului Romaniei. Aceeasi obligatie revine si persoanelor fizice, daca au arborat drapelul Romaniei la domiciliu sau la resedinta.

ARTICOLUL 9 - (1) In situatia in care o data cu drapelul Romaniei se arboreaza si unul sau mai multe drapele de stat straine, drapelul Romaniei se arboreaza astfel:
a) cand drapelul Romaniei se arboreaza alaturi de un singur drapel de stat strain, drapelul Romaniei se va aseza in stanga, privind drapelul din fata;
b) cand drapelul Romaniei se arboreaza alaturi de mai multe drapele de stat straine si numarul drapelelor este impar, drapelul Romaniei se va aseza in mijloc. Daca numarul drapelelor este par, drapelul Romaniei va fi asezat in stanga drapelului impreuna cu care ocupa centrul, privind drapelele din fata.
(2) Toate drapelele de stat care se arboreaza vor avea dimensiuni egale si vor fi amplasate la acelasi nivel.

ARTICOLUL 10 - (1) Arborarea drapelului Romaniei la manifestarile care se desfasoara sub egida organizatiilor internationale se face potrivit reglementarilor si uzantelor internationale.
(2) In locurile in care se arboreaza drapelul Romaniei poate fi arborat si drapelul Consiliului Europei. Prevederile ARTICOLUL 9 se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL II
Intonarea imnului national al RomanieiARTICOLUL 11 - Imnul national al Romaniei este, potrivit legii, "Desteapta-te romane".

ARTICOLUL 12 - (1) Imnul national al Romaniei se intoneaza vocal si instrumental.
(2) Intonarea vocala, precum si publicarea oficiala a imnului national se fac numai in limba romana.

ARTICOLUL 13 - (1) Imnul national al Romaniei se intoneaza in mod obligatoriu:
a) la festivitatile si ceremoniile oficiale nationale, cu ocazia Zilei imnului national, precum si la ceremoniile oficiale cu caracter international;
b) la deschiderea si inchiderea emisiunilor posturilor nationale de radiodifuziune si televiziune, in interpretare vocala;
c) cu prilejul vizitelor intreprinse in Romania de sefi de stat si de guvern;
d) in cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) pe stadioane si alte baze sportive, cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive oficiale internationale in care este reprezentata Romania;
f) la deschiderea fiecarei sesiuni a Camerelor Parlamentului;
g) la inceputul programului zilnic in scolile primare si gimnaziale, de stat si particulare.
(2) Imnul national al Romaniei poate fi intonat si la alte manifestari organizate in unitati de invatamant sau in alte institutii de cultura.

ARTICOLUL 14 - (1) In interpretare vocala prescurtata imnul national al Romaniei se intoneaza potrivit textului si partiturii stabilite de lege.
(2) In interpretarea fanfarelor sau a altor formatii instrumentale muzica imnului national se intoneaza o singura data.

ARTICOLUL 15 - La inceputul manualelor scolare (abecedare, manuale de citire pentru ciclul primar, manuale de limba si literatura romana, manuale de istorie si manuale de limba materna pentru minoritatile nationale) se tipareste textul imnului national al Romaniei, potrivit legii.

ARTICOLUL 16 - Imnul national al altor state se intoneaza numai cu prilejul vizitelor, festivitatilor si ceremoniilor oficiale cu caracter international, impreuna cu imnul national al Romaniei, inaintea acestuia.


CAPITOLUL III
Folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publiceARTICOLUL 17 - (1) Autoritatile si institutiile publice, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului roman din strainatate vor folosi, pe corespondenta oficiala, precum si pe alte acte emise de catre acestea, sigilii cu stema Romaniei, pe care se inscrie denumirea proprie in limba romana.
(2) Pastrarea si utilizarea in conditiile legii a sigiliilor cu stema Romaniei constituie obligatia conducatorilor autoritatii si institutiei publice respective.
(3) Acestia pot incredinta prin ordin, dispozitie sau decizie, dupa caz, si altor persoane, spre pastrare si utilizare, sigiliile cu stema Romaniei.

ARTICOLUL 18 - (1) Sigiliile cu stema Romaniei pentru autoritatile si institutiile publice se executa de Regia Autonoma "Monetaria Statului".
(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii pot executa sigiliile proprii in unitatile specializate din subordinea lor.

ARTICOLUL 19 - In caz de pierdere sau de sustragere a unui sigiliu cu stema Romaniei, conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa instiinteze imediat organele teritoriale ale Ministerului de Interne si sa publice pierderea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

ARTICOLUL 20 - Modelul sigiliilor cu stema Romaniei, modalitatile de scoatere din folosinta a celor uzate sau a celor care devin nefolosibile in urma incetarii activitatii institutiei sau a autoritatii publice care le-a folosit se vor stabili, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne si a Ministerului Administratiei Publice.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finaleARTICOLUL 21 - La ceremoniile de arborare a drapelului, precum si la intonarea imnului national, cu prilejul solemnitatilor, asistenta va sta in picioare, barbatii se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.

ARTICOLUL 22 - Cetatenii sunt datori sa manifeste respect fata de drapelul si imnul national al Romaniei si sa nu comita nici un act prin care s-ar aduce ofensa acestora.

ARTICOLUL 23 - Primarii sunt obligati sa poarte esarfa in culorile drapelului national al Romaniei, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001, la toate solemnitatile, receptiile si ceremoniile publice, indiferent de locul de desfasurare a acestora, precum si la celebrarea casatoriilor.

ARTICOLUL 24 - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) arborarea drapelului Romaniei de alta forma, cu alte dimensiuni, alte modele si cu alta intensitate a culorilor decat cele stabilite potrivit legii;
b) nearborarea drapelului Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice;
c) arborarea drapelului la sediul primariilor, consiliilor judetene si al prefecturilor in alte conditii decat cele prevazute la ARTICOLUL 2 alin. (3) si (4);
d) refuzul primarului de a purta esarfa potrivit prevederilor ARTICOLUL 23 sau purtarea unei esarfe avand alt model, alte dimensiuni sau alte culori decat cele ale drapelului Romaniei;
e) arborarea drapelului Romaniei in stare necorespunzatoare;
f) nearborarea drapelului Romaniei pe perioada desfasurarii evenimentelor prevazute la ARTICOLUL 4;
g) arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte dimensiuni decat cele ale drapelului Romaniei si cu alte ocazii sau in alte conditii decat cele prevazute la ARTICOLUL 6, 7 si 9;
h) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 12 alin. (2) si ale ARTICOLUL 13;
i) intonarea imnului national cu alt text si cu alta partitura decat cele stabilite de lege;
j) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 16;
k) folosirea sigiliului cu stema Romaniei in alte scopuri si de alte persoane decat cele stabilite la ARTICOLUL 17;
l) confectionarea sigiliilor cu alte insemne.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), e) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. b), c), d), f), g), h), i), j) si l), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre persoane imputernicite de ministrul administratiei publice, de catre prefect sau de imputernicitii acestuia si se aplica conducatorului autoritatii sau institutiei publice, primarului, presedintelui consiliului judetean, precum si persoanei fizice sau juridice vinovate de savarsirea contraventiei.

ARTICOLUL 25 - Contraventiilor prevazute la ARTICOLUL 24 li se aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Arborare Corecta Steaguri Romania

Meniu

Apeleaza

Cont