loading spinner

HOTARARE GUVERN NR.670 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR.427 DIN: 12.MAI 2004
PRIVIND UNELE MASURI DE DOTARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR


ARTICOLUL 1 - (1) Unitatile de invatamant preuniversitar, de stat si particular, au obligatia arborarii drapelului Romaniei in mod permanent, atat pe edificiile in care isi au sediul, cat si in interiorul lor, cu precadere in birourile persoanelor din conducerea acestora, in salile de protocol si festivitati.
(2) Drapelul Romaniei se arboreaza, potrivit prevederilor legale, alaturi de drapelul Consiliului Europei si de drapelul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.)

ARTICOLUL 2 - In fiecare sala de clasa si in celelalte spatii in care se desfasoara procesul instructiv-educativ din unitatile de invatamant prevazute la ARTICOLUL 1 se aseaza stema Romaniei in culori, cu in altimea minima de 41cm, confectionata din orice material, potrivit modelului prevazut de lege, precum si harta administrativa a Romaniei la scara 1/400.000 sau 1/500.000.

ARTICOLUL 3 - (1) Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, potrivit ARTICOLUL 1 si 2, cu steme, drapele si harti se face prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr.212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar particular se face prin grija conducatorilor acestor institutii.

ARTICOLUL 4 - Prevederile prezentei hotarari se aplica si ministerelor care au in subordine institutii de invatamant preuniversitar, dotarea acestora realizandu-se prin grija ordonatorilor principali de credite.

Meniu

Apeleaza

Cont