loading spinner

LEGEA 102 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL. NR.236 DIN: 24 SEPTEMBRIE 1992
LEGE PRIVIND STEMA TARII SI SIGILIUL STATULUIARTICOLUL 1 - Stema Romaniei simbolizeaza statul roman national, suveran si independent, unitar si indivizibil si se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare si scutul mic. Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise, tinand in cioc o cruce ortodoxă din aur, in gheara dreaptă o sabie, iar in gheara stanga un buzdugan. Pe pieptul acvilei se gaseste scutul mic sfertuit cu insitiune: a) in primul cartier este stema tarii Romanesti: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul si ghearele rosii, tinand in cioc o cruce ortodoxă de aur, insotita de un soare de aur la dreapta si de o lună nouă de aur la stanga; b) in cartierul doi este stema Moldovei: pe rosu, un cap de bour negru, insotit de o stea de aur intre coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta si de o lună conturata la stanga, ambele de argint; c) in cartierul trei este stema Banatului si Olteniei: pe rosu, peste valuri naturale, un pod de aur cu două deschideri boltite, din care iese un leu de aur tinand un palos in laba dreaptă din fata; d) in cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramuresul si Crisana: un scut taiat de un brau rosu ingust: in partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, iesind din braul despartitor, insotita de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint conturata la stanga; in partea inferioara, pe aur, sapte turnuri rosii, crenelate, dispuse pe doua randuri, patru si trei; e) in insitiune sant reprezentate tinuturile Marii Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontati, cu cozile ridicate.

ARTICOLUL 2 - Stema Romaniei poate fi confectionată din orice material, poate fi reprodusă in culori, in alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale. Reprezentarea in alb-negru a stemei se face prin semnele conventionale folosite in heraldică pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egală distantă intre ele; argint = spatiu liber; rosu = linii verticale; albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale. Dacă tehnica grafică nu permite reprezentarea conventională, se poate utiliza redarea prin conturare. In cazul reprezentarii conventionale in alb-negru sau al redarii prin conturare, liniile care marcheaza contururile acvilei si ale scutului exterior vor avea de două ori latimea celorlalte linii din interiorul stemei.

ARTICOLUL 3 - Stema Romaniei, in culori, va fi asezată in sediile tuturor autoritatilor publice, institutiilor de invatamant, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, precum si in saloanele navelor sub pavilion romanesc.

ARTICOLUL 4 - Stema Romaniei va fi reprodusă pe sigiliile autoritatilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele si placile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda natională si pe alte semne monetare emise de Romania, pe insemnele si pe unele accesorii ale uniformelor militare, in conditiile stabilite de Guvernul Romaniei.

ARTICOLUL 5 - Modelul original al stemei tarii este prevazut in anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.

ARTICOLUL 6 - Sigiliul statului este insemnul suveranitatii nationale si garanteaza autenticitatea actelor statului.

ARTICOLUL 7 - Pe sigiliul statului este reprezentată stema tarii, cu ROMANIA, in exerga, in partea inferioara.

ARTICOLUL 8 - Sigiliul statului se pastreaza la Ministerul Afacerilor Externe si se aplică, potrivit dispozitiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internationale incheiate de Romania.

ARTICOLUL 9 - Modelul original al sigiliului statului este prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta lege.

ARTICOLUL 10 - Autoritatile publice isi pot elabora insemne heraldice si sigilii proprii, in conditiile legii.

Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Nationale de Heraldică si Genealogie.

ARTICOLUL 11 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi sant si raman abrogate: Decretul nr.972/1968 privind insemnele Republicii Socialiste Romania, publicat in Buletinul Oficial nr.141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr.510/1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Romane, publicat in Buletinul Oficial nr.55 din 23 decembrie 1953, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Lege nr.146 din 12 iulie 2016 (organica) publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din 19 iul. 2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului 

LEGE pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan.”

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, la prezenta lege.

Art. II. – (1) Până la data de 31 decembrie 2018, autorităţile publice au obligaţia să înlocuiască stemele şi sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), cele două modele de stemă a României și respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare.

(3) Monedele și bancnotele emise de Banca Națională a României, anterior datei de 31 decembrie 2018, vor continua să circule și după această dată, în paralel cu monedele și bancnotele cu stema nouă.

(4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

Meniu

Apeleaza

Cont