loading spinner

LEGEA NR.75 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR.237 DIN: 26 AUGUST 1994
LEGE PRIVIND ARBORAREA DRAPELULUI ROMANIEI, INTONAREA IMNULUI NATIONAL SI FOLOSIREA SIGILIILOR CU STEMA ROMANIEI DE CATRE AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE.ARTICOLUL 1 - Modelul drapelului Romaniei si intensitatea culorilor acestuia sunt cele prevazute in anexa nr.1.
Drapelul Romaniei are forma dreptunghiulara. Latimea drapelului este egala cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fasiilor culorilor sunt egale.

ARTICOLUL 2 - Drapelul Romaniei se arboreaza in mod permanent:
a) pe edificiile si in sediile autoritatilor si institutiilor publice;
b) la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al institutiilor de invatamant si cultura;
c) la punctele pentru trecerea frontierei, precum si la aeroporturile cu trafic international;
d) ca pavilion, pentru navele de orice fel si alte ambarcatiuni ce navigheaza sub pavilion romanesc.

ARTICOLUL 3 - Drapelul Romaniei se arboreaza temporar:
a) cu prilejul zilei nationale a Romaniei si al altor sarbatori nationale, in locurile publice stabilite de autoritatile locale;
b) cu ocazia festivitatilor si ceremoniilor oficiale cu caracter local, national si international, in locurile unde acestea se desfasoara;
c) cu prilejul vizitelor oficiale intreprinse in Romania de sefi de stat si de guvern, precum si de inalte personalitati politice reprezentand principalele organisme internationale interguvernamentale, la aeroporturi, gari, porturi si pe diferite trasee;
d) in cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive, pe stadioane si alte baze sportive;
f) in timpul campaniilor electorale, la sediul birourilor, comisiilor electorale si al sectiilor de votare.

ARTICOLUL 4 - Drapelul Romaniei poate fi arborat de persoane fizice la domiciliul sau resedinta lor, precum si de persoane juridice, altele decat cele prevazute la ARTICOLUL 3, la sediile acestora.

ARTICOLUL 5 - Drapelul Romaniei se arboreaza la sediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statului roman din strainatate, precum si la resedinta sefilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, potrivit uzantelor de protocol.
De asemenea, drapelul Romaniei se arboreaza sub forma de fanion, pe mijloacele de transport ale sefilor de misiuni diplomatice si oficii consulare romane, in deplasarile oficiale ale acestora.

ARTICOLUL 6 - Drapelul Romaniei in berna se arboreaza in zilele de doliu national, stabilite de Guvern.

ARTICOLUL 7 - Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Arborarea drapelului Romaniei la manifestarile care se desfasoara sub egida organizatiilor internationale se face potrivit reglementarilor si uzantelor internationale.
In locurile in care se arboreaza drapelul Romaniei poate fi arborat si drapelul Consiliului Europei.

ARTICOLUL 8 - In situatia in care o data cu drapelul Romaniei se arboreaza si unul sau mai multe drapele de stat straine, drapelul Romaniei se arboreaza astfel:
a) cand drapelul Romaniei se arboreaza alaturi de un singur drapel de stat strain, drapelul Romaniei se va aseza in stanga, privind drapelele din fata;
b) cand drapelul Romaniei se arboreaza alaturi de mai multe drapele de stat straine si numarul drapelelor este impar, drapelul Romaniei se va aseza in mijloc. Daca numarul drapelelor este par, drapelul Romaniei va fi asezat in stanga drapelului impreuna cu care ocupa centrul, privind drapelele din fata.
Toate drapelele de stat care se arboreaza vor avea dimensiuni egale si vor fi amplasate la acelasi nivel.

ARTICOLUL 9 - Imnul national al Romaniei este "Desteapta-te romane", redat in anexa nr.2
In interpretare vocala prescurtata, imnul national al Romaniei se intoneaza potrivit textului si partiturii prevazute in anexa nr.3.
In interpretarea fanfarelor sau a altor formatii instrumentale, muzica imnului national se intoneaza o singura data.

ARTICOLUL 10 - Imnul national al Romaniei se intoneaza:
a) la festivitatile si ceremoniile oficiale nationale precum si la ceremoniile oficiale cu caracter international;
b) la deschiderea si inchiderea emisiunilor statiilor "Radio Romania" si "Televiziunea Romana" in interpretare vocala:
c) cu prilejul vizitelor intreprinse in Romania de sefi de stat si de guvern;
d) in cadrul ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
e) pe stadioane si alte baze sportive, cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive oficiale internationale in care este reprezentata Romania;
f) la deschiderea fiecarei sesiuni a Camerelor Parlamentului;
g) la inceputul programului zilnic in scolile primare si gimnaziale.

ARTICOLUL 11 - Imnul national al Romaniei poate fi intonat si la alte manifestari festive organizate in unitati de invatamant sau alte institutii de cultura.

ARTICOLUL 12 - La inceputul manualelor scolare: abecedare, manuale de citire pentru ciclul primar, manuale de limba si literatura romana, manuale de istorie si manuale de limba materna pentru minoritati se tipareste textul imnului national al Romaniei prevazut in anexa nr.3.

ARTICOLUL 13 - Imnul national al Romaniei se intoneaza vocal si se publica oficial numai in limba romana.

ARTICOLUL 14 - Imnul national al altor state se intoneaza cu prilejul vizitelor, festivitatilor si ceremoniilor oficiale cu caracter international, impreuna cu imnul national al Romaniei inaintea acestuia.

ARTICOLUL 15 - Autoritatile si institutiile publice, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statului roman din strainatate vor folosi sigilii cu stema Romaniei, avand inscrisa denumirea proprie.

ARTICOLUL 16 - Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sunt raspunzatori pentru pastrarea si utilizarea legala a sigiliilor cu stema Romaniei.
Pastrarea si utilizarea sigiliilor pot fi incredintate unor persoane special desemnate.

ARTICOLUL 17 - Sigiliile cu stema Romaniei pentru autoritatile si institutiile publice se executa de Regia Autonoma "Monetaria Statului".
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii pot executa sigiliile proprii in unitatile specializate din subordinea lor.

ARTICOLUL 18 - In caz de pierdere a unui sigiliu cu stema Romaniei,
conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa instiinteze imediat organele teritoriale ale Ministerului de Interne si sa publice pierderea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.

ARTICOLUL 19 - Regimul stabilit prin prezentul capitol se aplica sigiliilor, stampilelor, precum si matritelor timbru sec pe care se imprima stema Romaniei.

ARTICOLUL 20 - Cetatenii sunt datori sa manifeste respect fata de drapelul si imnul national al Romaniei si sa nu comita nici un act prin care s-ar aduce ofensa acestora.

ARTICOLUL 21 - La ceremoniile de arborare a drapelului, precum si la intonarea imnului national, cu prilejul solemnitatilor, asistenta va sta in picioare, barbatii se vor descoperi, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.

ARTICOLUL 22 - In aplicarea prezentei legi, Guvernul va adopta norme referitoare la arborarea drapelului Romaniei si intonarea imnului national, in functie de natura actiunilor si manifestarilor, precum si de atributiile specifice care revin autoritatilor si institutiilor publice.
La stabilirea acestor norme se vor avea in vedere reciprocitatea cu celelalte state si uzantele internationale in materie.

ARTICOLUL 23 - Formele ce se cer a fi indeplinite pentru confectionarea sigiliilor cu stema Romaniei, modelul sigiliilor, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor uzate sau care devin nefolosibile, ca urmare a modificarii structurii sau desfiintarii unor autoritati sau institutii publice, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 24 - Anexele nr.1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.

ARTICOLUL 25 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt si raman abrogate: Legea nr.33/1977 pentru aprobarea imnului de stat al Republicii Socialiste Romania, publicata in Buletinul Oficial nr.111 din 28 octombrie 1977; Decretul nr.90/1977 privind instituirea drapelului de lupta al garzilor patriotice si reglementarea acordarii acestuia, publicat in Buletinul Oficial nr.36 din 27 aprilie 1977, precum si orice alte dispozitii contrare.

COMPLETATA CU LEGEA NR.91 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 212 DIN: 2 MAI 2017

pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – La articolul 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e 1 ), cu următorul cuprins:

„e 1 ) pe stadioane şi alte baze sportive, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive oficiale de nivel naţional doar la finala unei competiţii sau, după caz, la turneul final, pentru toate categoriile de vârstă;” 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Arborare Corecta Drapele Romania

Meniu

Apeleaza

Cont